Vierka Šujanová

Vierka Šujanová

Certifikovaná pilates inštruktorka Balance Body

Pohybu sa venujem celý život. Šport a pohyb ma naplňuje už od detských čias. Venovala som sa mu prostredníctvom rôznych športov a prirodzenou voľbou bol aj môj výber školy FTVŠ v Bratislave, kde som vyštudovala odbor šport a zdravie. Počas štúdia som využila príležitosti trénovania detí v športových kluboch (plávanie, basketbal, všeobecná športová príprava alebo gymnastika) a tým som si rozvíjala schopnosti budúceho inštruktora. Metóda Pilates ma oslovila už počas školy, avšak jej intenzívnemu štúdiu som sa začala venovať len nedávno.

Cvičením tejto metódy doma ale aj v profesionálnom pilates štúdiu som objavila v sebe nadšenie a ambíciu stať sa profesionálnou pilates učiteľkou.
Vybrala som si jednu z najlepších pilates škôl na svete Balance Body a v septembri 2019 som sa stala ich certifikovanou inštruktorkou.

Teším sa, že mám možnosť v profesionálnom štúdiu DO Pilates odovzdať moje znalosti a skúsenosti s touto metódou, ktorá ponúka obrovskú škálu variácií a modifikácii pre široké spektrum ľudí. Hlavným cieľom je ukázať klientom DO Pilates štúdia krásy tohto cvičenia a posunúť ich ďalej vo svojom napredovaní a taktiež dosiahnuť, aby si klienti princípy tejto metódy premietli aj do ich každodenného života.

V DO Pilates štúdiu budem viesť hodiny na podložke, pre začiatočníkov aj pokročilých, pre seniorov aj juniorov a mojim projektom bude aj priniesť pilates do verejnej komunity, takže sa so mnou stretnete aj na pilates hodinách v Zámockom Parku.

Ďalší členovia

X