torokova

Katka Töröková

Certifikovaná inštruktorka PortDeBras

Milujem hudbu a tanec. Od detstva som tancovala rôzne žánre, najskôr folklór, ktorý ma sprevádzal až na vysokú školu a neskôr sa pridali rôzne formy dynamických tanečných cvičení (dance aerobick, step dance, zumba), ktorým som sa venovala aj počas materskej dovolenky. Popri troch deťoch som však objavila práve PortDeBras®️ – nový druh pohybu spájajúci ladný tanec, posilňovanie a relaxáciu.

Tento koncept ma naozaj chytil za srdce, keďže som v ňom našla spojenie tanca, tréningu a krásnej hudby a navyše som pri každom cvičení uvoľnila aj svoju myseľ. Začala som sa tomu intenzívnejšie venovať, absolvovala som workshop PortDeBras®️ Introduction a kurzy PortDeBras®️ Basic a Intermediate.

Aktuálne precvičujem PortDeBras®️ v okrese Pezinok a teším sa na spoluprácu s DO Pilates, keďže práve pilates je jedným zo základných východísk PortDeBras®️. A tu vidím ideálne prepojenie a vzájomnú synergiu pre všetkých klientov, ktorí sa chcú naďalej v pohybe rozvíjať.

Teším sa na našu hodinu 😉

Ďalší členovia

X