BLAHO(PO)BYT
v 4* hoteli Esplanade
v Piešťanoch

19.4. – 21.4.2024

BALI BALANS
exkluzívny transformačný pobyt,
ktorý Ťa prinavráti do rovnováhy

26.4. – 11.5.2024

FYZIOPILATES
na luxusnej jachte
v Chorvátsku

27.7. – 3.8.2024

X